Fasadrestaurering Claestorp

Fasadrestaurering pågår på Claestorp slott utanför Katrineholm i Sörmland. Wilund arkitekter & antikvarier projekterar och utövar antikvarisk medverkan.

IMG_9718

För närvarande pågår arbeten på huvudbyggnadens gavlar.

IMG_9717

Anläggningen är ritad av Carl Johan Cronstedt, kakelugnens uppfinnare, och uppfördes 1754 på platsen för en nedbrunnen äldre anläggning. Huvudbyggnaden har hela sex flyglar och är byggnadsminne sedan 1983.

IMG_9720