Fasadrestaurering Långholmen

På Långholmen har Wilund arkitekter & antikvarier utfört en vård- och underhållsplan för en bostadsrättsförening bestående av en grupp fristående äldre hus med höga kulturhistoriska värden.

För närvarande pågår underhåll och reparation av fasaderna på flera av byggnaderna.

Det är roligt att arbeta med detta projekt, då husen är av olika slag från olika tider, och uppförda med olika material. Därför blir arbetsuppgifterna och frågeställningarna varierade.

IMG_9611

Här ser vi hur en äldre fönsterbåge har lagats i med nytt virke. Fönsterrenovering på riktigt!

IMG_9602

Passformen för bågen i en överluft prövas efter ilagning med nytt virke.

IMG_9603

Lagningen sammanfogas hantverksmässigt med det äldre virket med skarvning och träplugg.