Takomläggning Lilla Adolf Fredrik

För Familjebostäders räkning har Wilund arkitekter & antikvarier medverkat vid renovering av Lilla Adolf Fredrik i Vasastan.

IMG_9662

Byggnaden är uppförd 1908 som en privat flickskola, Åhlinska skolan, med skola och hyreslägenheter på samma fastighet. Detta som ett sätt att trygga skolans ekonomi genom inkomster från hyreslägenheterna. Efter kommunaliseringen av Stockholms grundskolor 1939 har fastigheten varit i stadens ägo. Skolverksamhet bedrivs fortfarande i byggnaden.

IMG_9659

För närvarande pågår arbeten med taktäckningen. Taket är dels belagt med ett glaserat holländskt falstegel, dels med plåt i skivtäckning.

IMG_9664

Då de tegeltäckta takfallen i stor utsträckning vetter mot skolgården och gatan, och det i regel är de nedersta pannradernas läkt som först drabbas av rötskador och försvagas, togs en speciallösning fram där ströläkten för de nedersta pannraderna utfördes i massiv polyetenplast med samma dimensioner som träläkten.

IMG_9665

Även träläkten har en föreskriven kvalitet som är högre än brukligt, detta för att garantera en långsiktig hållbarhet och säkerhet vad gäller det karakteristiska tegeltaket.

IMG_9657

På utsatta ställen utförs även bärläkten i polyeten.