Villa Stockenberg

Fasadrestaureringen på Villa Stockenberg i Saltsjöbaden, som har projekterats och projektletts av Wilund arkitekter & antikvarier, går mot färdigställande.

Villa Stockenberg är en byggnadsminnesmärkt villa från 1910 i en för Sverige mycket ovanlig engelsk arts & craftsstil. Villan är faktiskt en kopia av villan Annesley Lodge från 1895 av den brittiske arkitekten C.F.A. Voysey, och uppfördes av redardottern Hanne Stockenberg, som just blivit änka när byggnaden projekterades. De svenska ritningarna signerades av Isak Gustaf Clason, men torde ha utförts av den norske arkitekten Rudolf Emanuel Jacobsen. Byggnaden är alltjämt privatbostad.

Fasaderna har setts över och skadade partier har putsats om med en specialframtagen kalkputs från Målarkalk, baserad på det ursprungliga receptet enligt tidigare gjorda tunnslipsanalyser. Fasaderna har sedan avfärgats med en kalkfärg i en kulör baserad på äldre dokumentation samt fragment av äldre avfärgning.

I samma veva har även exteriörens trädetaljer målats om i en mer ursprunglig färgsättning baserad på färgundersökningar, och granitdetaljerna har fogkompletterats.

Entreprenaden har utförts av Tremans Fasad, och Paul Wilund från Wilund arkitekter & antikvarier har varit antikvarisk kontrollant. Måleriarbeten har utförts av L-A Måleri, och trälagningar och plåtarbeten av RM Bygg respektive Resa Plåtslageri.

D5O_6157 kopia

Byggnaden före åtgärderna.

D5O_1319 kopia

Byggnaden efter åtgärderna.