Timmerlagningar på Näs

På Näs gård utanför Rimbo har Wilund arkitekter & antikvarier medverkat vid en ombyggnad och renovering av gårdens corps-de-logi och flyglar. Arbetena med flyglarna pågår nu för fullt, bland annat pågår lagning och byte av skadat timmer i stommen, som vi har projekterat.

IMG_9699

Byggnaderna är uppförda i liggtimmer, och har en brokig byggnadshistoria. Många stockar är återanvända, och det finns många lösningar och ändringar under tidens gång som gör detta till ett komplicerat och spännande projekt.

IMG_9703

I samråd med timmermännen på plats har vi bland annat ersatt befintliga takbjälkar och takstol med nytillverkade lika de ursprungliga. Det krävdes mycket detektivarbete för att utröna hur stommen fungerat från början, då den i stora delar var stympad och ändrad vid flera tillfällen. Takstolarna hade ett speciellt verkningssätt, som med tiden förlorats. En rolig byggnadsteknikhistorisk upptäckt som vi hoppas få berätta mer om vid tillfälle.

IMG_9704