Münchenbryggeriet

Münchenbryggeriet vid Riddarfjärden mitt emot Stadshuet är en av Stockholms mest kända byggnader, och en av de största. Uppdrag som sakkunnig kulturvärden enl PBL. Vi har utfört antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys vid ett par ombyggnadsförslag på Münchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm, senast en ombyggnad för Fritidsresor och ett fläktrum på den östra delen.

Kalklinbanan

Kalklinbanan står tyvärr inför delvis rivning efter en lång process av diskussioner mellan kulturmiljövården, museerna, kalklinbanans vänner och ägarna Nordkalk. Vi kommer troligen att medverka som projektledare i ett dokumentationsprojekt inför rivningen. Ett antal personer kommer att anställas inom kulturarvslyftet och förhoppningsvis samlar vi ihop material för framtiden och för en spännande utställning om något år.

Smalspåret Jenny – Virserum

Vård och underhållsplan för 10 mil smalspårig järnväg. Utförd tillsammans med Daniel Ljunggren. Teknisk besiktning av spår utförd av InfraNord. Kund Kalmar Länsstyrelse Utfört under anställning hos Fredriksson arkitektkontor. Smalspåret Västervik-Hultsfred-Virserum Smalspårets första del, Hultfred-Westerviks Jernväg, HWJ öppnades 16 november 1879. Järnvägen sammanband Västervik med Hultsfred och stambanan. Den fick omedelbart stor betydelse för industrierna i Ankarsrum och Gunnebo. Den västra delen av nuvarande byggnadsminnet började byggas runt år 1890, som en bana från från Växjö och Klavreströms bruk mot nordväst. Industrierna i Virserum önskade vara med i transportsystemet och bandelen mellan Åseda och Viresrum öppnade 1911. P.g.a. första världskrigets Fortsättning →

Motala verkstad

Vi har medverkat i restaureringen av gamla motala verkstad. Arbetet startade år 2007 med en djupgående analys av det stora f.d industriområdets skick och skadebild. Sedan utabetandes en ramhandling med tekniska beskrivnigar av olika rwstaureringsmoment, från fönsterrenovering och fasadunderhåll till reparationer av lanterniner. Ett ledstjärna i hela arbetet har varit att arbeta med korrekta material och att bibehålla områdets industrikaraktär.