Villa i Söderköping

På en tomt invid Göta kanal ritade vi denna villa i två plan. Husets exteriör är en anpassning till bebyggelsestrukturen i Söderköping och till detaljplanens bestämmelser vilka reglerade bland annat fasadhöjd och nockhöjd. Byggnaden är avsedd att utföras putsad eller i trä med ett fåtal klassicistiska detaljer inte en pastisch men en förenklad anpassningsarkitektur avsedd att smälta in i stadsrummet. Släta väggliv och spröjsade fönster utan markerade omfattningar. Mot gatan en långfasad utan dörrar. Entrén med ett skyddat gårdsläge från ena gaveln. Mot trädgården en mer fri arkitektur med en generös balkong som både ger skugga till uteplatsen på bottenplan Fortsättning →

Bjerkbo

I Vikingshill har vi ritat en omfattande om och tillbyggnad av en liten sommarstuga från 1920-talet till en storslagen villa med drag av samma tidsålder. Det gamla husets kök, rum och badrum ingår i det nya och fungerar som bostad åt ägarna under byggtiden.

Bastu med faltak

På en sjötomt på Värmdö har vi ritat denna bastu med relax. Vår inspiration var gotländska sjöbodar med deras fina materialverkan och trivsamt enkla men verkningsningsfulla arkitektur. Interiören består av två rum, en generös bastudel och en relax / omklädningsavdelning med dusch. Byggnaden är platsbyggd med regelstomme, träpanel och tjärat gotländskt faltak. Färdigt sensommaren 2013.

Sakkunnig kontrollant av kulturvärden

ROLLEN SOM SAKKUNNIG KONTROLLANT AV KULTURVÄRDEN ENL. PBL   PBL har en väldigt bra styrning kring hur kulturvärden skall hanteras i byggprocessen. Tyvärr används detta verktyg alltför sällan. Som information har vi sammanställt en kort genomgång om rollen som sakkunnig kontrollant av kulturvärden enl. PBL. Vår metod ger en effektiv och transparent process, fokuserad på resultatet. Att ta in en sakkunnig kontrollant av kulturvärden kostar inga stora pengar men vinsterna är stora på alla plan. Artikeln börjar med en analys om när vi anser att en sakkunnig behövs, sedan berättar vi hur vi arbetar som sakkunniga. I slutet av artikeln Fortsättning →

Villa Åkersberga

Villa Brevik ligger nära kusten i Åkersberga. Tomten har speciella förutsättningar, mot gatan i öster ligger en plan berghäll med tallmo och fetblad i bergskrevorna. En brant delar sedan tomten i nord-sydlig riktning och en mjuk bergsbrant övergår i en frodig gräsäng med blommande örter ca 5 meter lägre. I det nordvästra hörnet av ängen en mindre dunge med lövträd. Utmaningen var att rita en villa och ett garage som på ett naturligt sätt drog nytta av tomten. Uppdragsgivarna ville inte spränga. Svaret blev att ställa huvudbyggnaden så att halva källarplanet helt naturligt fick full ståhöjd och hamnade i souterrain. Fortsättning →

Pörtet

Pörtet är ett fritidshus på en tomt på Björkö i Stockholms skärgård. Tomten är en relativt kuperad tomt med berg i dagen. Tomten lutar ner mot havet i väster. Byggnadsplatsen är en smal fördjupning mellan två berghällar. Läget ger husets långsmala form med långsidan mot stranden. Huset byggs nu under våren och sommaren 2015 och nu börjar det ta form. Jag gillar särskilt ljuset genom takfönstren på loftet! Pörtet är avsett som ett fritidshus för åretruntbruk. Sommartid är huset öppet med stora dörrar som löser upp gränserna mellan ute och inne. Längs med hela långfasaden mot havet ligger ett trädäck Fortsättning →